صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

  

 

 

 نهمین جلسۀ شورای فرهنگی دانشکدۀ عمران باحضوراکثریت اعضاءدر روز دوشنبه مورخ20/01/91رأس ساعت 14دردفتر ریاست تشکیل ودربارۀ مسائل فرهنگی بویژه پخش فیلم و برگزاری کلاس هلال احمرتصمیم گیری به عمل آمد.

منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/01/23
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد