صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

مشاوره در مباحث زنان در خوابگاه اندیشه یک شنبه ها و خوابگاه سیمرغ سه شنبه ها ساعت 19/30  توسط سرکار خانم ابوالحسنی برگزار می گردد.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1392/07/30
جلسه دوم کارگاه مهارتهای پیش از ازدواج با حضور سرکار خانم صادقی مورخ دوشنبه 92/7/29 در دانشکده علوم با موضوع ملاکهای انتخاب همسر برگزار شد که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و خواستار ادامه ی این کارگاه شدند. به همین خاطر جلسه آخر در تاریخ 92/8/6 در دانشکده علوم برگزار می گردد.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1392/07/30

خوابگاه سیمرغخوابگاه قیطریه


خوابگاه اندیشه


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1392/07/30

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1392/07/30درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/07/30


ثبت نام ازدواج دانشجویی 92 آغاز شد

زمان شروع: 92/8/1

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/07/30

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/07/27

   1       2       3       4    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد