صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1394/06/31

به مناسبت فرا رسیدن ایام عید غدیر، مسابقای از خطبه حضرت رسول (ص) در غدیر خم برگزار میگردد:


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1394/06/30

این مراسم که به مناسبت ورود دانشجویان جدید به دانشگاه در سالن ۀمفی تئاتر برگزار گردید با سخنرانی رییس دانشگاه، نماینده دفتر نهاد رهبری و مدیریت فرهنگی همراه بود.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1394/06/30


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1394/06/29
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1394/06/28

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1394/06/25


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1394/06/23

   1       2       3    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد