صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

http://s6.picofile.com/file/8255963234/eft_03.jpg

    

 

http://s7.picofile.com/file/8255950992/2020.jpg

 

http://s7.picofile.com/file/8255964392/eft_01.jpg


http://s6.picofile.com/file/8255964418/eft_02.jpg


http://s6.picofile.com/file/8255964468/eft_04.jpg


http://s6.picofile.com/file/8255964550/eft_05.jpgجزء خوانی قرآن کریم


http://s6.picofile.com/file/8255992834/ger.jpg


اقامه نماز صبح


http://s7.picofile.com/file/8255964576/nz01.jpg


اقامه نماز مغرب و عشاء


http://s7.picofile.com/file/8255992976/nz2.jpg

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط خوابگاه حافظ در تاریخ 1395/03/27
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد