صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

همایش حال خوب به وسعت یک عمر با حضور دکتر کاظم زاده در تاریخ 95/07/30 با حضور بیش از 250 نفر از دانشجویان برگزار گردید.
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1395/07/30
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/28

فروش انواع پیراهن مشکی و محصولات فرهنگی در خیمه حسینی در پردیس علوم

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/28
از ابتدای ماه محرم خیمه تبلیغی _ فرهنگی عاشورایی در پردیس علوم برپا شده و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/28

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/28

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1395/07/27

سخنرانی دکتر هدایتی در پردیس علوم در موضوع عاشورای حسینی

هفدهم مهرماه 95 ساعت فرهنگی

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/26

   1       2       3    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد