صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

با نگاهی کوتاه به تاریخ، موارد متعدد جنایات دولت آمریکا در جهان قابل اشاره اند که تنها بخشی از جنایات 60 ساله اخیر را می توان اشاره نمود:

جهت مشاهده، کلیک کنید

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1395/08/17
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد