صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

برگزاری جشن میلاد مسعود نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و  حضرت امام جعفر صادق(ع) در دانشکده ها وسازمان مرکزی دانشگاه خواجه نصیر

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1395/09/22
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد