صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

برگزاری صندلی داغ در نمازخانه پردیس علوم


  با حضور آقای سجاد زین الدین، دانشجوی رشته ریاضی


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/12/02
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد