صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

جناب سردار حسینی ریاست اسبق پلیس راهور استان تهران و رئیس کنونی دانشکده علوم و فنون راهنمایی و رانندگی در تاریخ 96/01/28 در دانشکده برق و کامپیوتر ، جهت پرسش و پاسخ با اساتید و دانشجویان در راستای تولید و اشتغال در مسائل کنترل و تردد دیدار کردند.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/01/29

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/01/28
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد