صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

همزمان با فرا رسیدن عید بزرگ مبعث شب سه شنبه مورخ 4 اردیبهشت ضمن ایجاد یک فضای شاد همراه با مولودی خوانی از دانشجویان خوابگاههای دخترانه صداقت و اندیشه با شربت و شیرینی پذیرایی بعمل آمد.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/02/11
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد