صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و با وجود دیدگاهها و معیارهای مختلف در خصوص انتخاب کاندیدای مطلوب و با توجه به اینکه در کشف معیارها، دیدگاهها و نظرات مقام معظم رهبری ملاک و مد نظر است دفتر نهاد واحد خواهران با تهیه پوسترهایی از بیانات ایشان در خصوص لزوم حضور همه اقشار جامعه از جمله قشر دانشجو در انتخابات و توجه به ویژگی های فرد اصلح از نگاه رهبری را مورد تأکید قرار داده است. 

این پوسترها در برد خوابگاههای دانشجویی و دانشکده ها نصب می شود.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/02/11
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد