صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

 

سخنرانی  و  پذیرائی بمناسبت  میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان با استقبال  اساتید و دانشجویان و کارمندان دانشکده مکانیک و صنایع روبرو گردید. 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده مکانیک ، صنایع ومواد در تاریخ 1396/02/18
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد