صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

برگزاری کرسی آزاداندیشی و تریبون آزاد در پردیس علوم

با موضوع مسائل سیاسی اخیر

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/04/21
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد