صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/06/19درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/06/14

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/06/12
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/06/12


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/06/11

سخنرانی سردار کردی در پردیس علومدرخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/06/07

سخنرانی دانشجوی کارشناسی ریاضی درنمازخانه  پردیس علومدرخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/06/07

   1       2    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد