صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

مطابق با برنامه هرساله سیزدهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 96/06/28 و 96/06/29 برگزار و اساتید علاقه مند در دوره شرکت کردند.
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1396/07/02
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد