صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

مراسم دسته عزاداری در دانشکده برق و کامپیوتر با حضور پور شور دانشجویان و اساتید و کارمندان در تاریخ 96/07/04 برگزار گردید و در پایان مراسم سفره احسان پهن شد و از عزاداران پذیرایی شد.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/07/18
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد