صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

نشست هم اندیشی اساتید درروز دوشنبه مورخ 96/09/27 دردانشکده های برق و کامپیوتر،  با حضور مسئول محترم نهاد رهبری ، ریاست محترم دانشکده ها و اعضای  محترم هیات علمی دانشکده ها به مناسبت 27 آذر با موضوع بررسی ساز و کارهای ارتقاء فرهنگ و نماز جماعت و احیاء معنویت در دانشگاه، برگزار گردید. 


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/09/28
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/09/22


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/09/19
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/09/19
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/09/19درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/09/19درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/09/19

   1       2    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد