صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

با سلام

برای دریافت فایل پاورپوینت نمازخانه  هردانشکده میتوانید رو ی تاریخ مورد نظر زیر دانشکده کلیک فرمایید.

دانشکده برق و کامپیوتر

دانشکده مکانیک و صنایع و مواد

دانشکده علوم

دانشکده عمران و نقشه برداری

شنبه

970201

970201

970201

970201

یکشنبه

970202

970202

970202

970202

دو شنبه

970203

970203

970203

970203

سه شنبه

970204

970204

970204

970204

چهارشنبه

970205

970205

970205

970205

لطفا  حتما فایل را پس از دانلود از زیپ خارج کرده و پس از چک کردن اجرا نسبت به اجرای فایل پاور پوینت در نمازخانه اقدام فرموده و نکات فنی و ایرادات احتمالی را هم گزارش بفرمایید.

با تشکر

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1397/01/29

 با همکاری نهاد رهبری و جهاد دانشگاهی  و مدیر فرهنگی دانشکده برق مراسم جشنی برگزار گردید ادامه مطلب ...

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1397/01/28

با سلام

برای دریافت فایل پاورپوینت نمازخانه  هردانشکده میتوانید رو ی نام دانشکده کلیک فرمایید.

لطفا  حتما فایل را پس از دانلود از زیپ خارج کرده و پس از چک کردن اجرا نسبت به اجرای فایل پاور پوینت در نمازخانه اقدام فرموده و نکات فنی و ایرادات احتمالی را هم گزارش بفرمایید.

با تشکر

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1397/01/22
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1397/01/21
   

با سلام

برای دریافت فایل پاورپوینت کل هفته نمازخانه  هردانشکده میتوانید رو ی نام دانشکده  مورد نظر کلیک فرمایید.

لطفا  حتما فایل را پس از دانلود از زیپ خارج کرده و پس از چک کردن اجرا نسبت به اجرای فایل پاور پوینت در نمازخانه اقدام فرموده و نکات فنی و ایرادات احتمالی را هم گزارش بفرمایید.

با تشکر

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1397/01/15

با سلام

برای دریافت فایل پاورپوینت نمازخانه  هردانشکده میتوانید رو ی تاریخ مورد نظر زیر دانشکده کلیک فرمایید.

دانشکده برق و کامپیوتر

دانشکده مکانیک و صنایع و مواد

دانشکده علوم

دانشکده عمران و نقشه برداری

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دو شنبه

 

 

 

 

سه شنبه

970114

970114

970114

970114

چهارشنبه

970115

970115

970115

970115

لطفا  حتما فایل را پس از دانلود از زیپ خارج کرده و پس از چک کردن اجرا نسبت به اجرای فایل پاور پوینت در نمازخانه اقدام فرموده و نکات فنی و ایرادات احتمالی را هم گزارش بفرمایید.

با تشکر

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1397/01/14
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد