صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد


منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1391/11/21

در روز اول ماه ربیع پس از نماز عصر در نماز خانۀ دانشکدۀ عمران و نقشه برداری صفحه ای از قرآن کریم توسط یکی از دانشجویان قرائت گردید و حاج آقا عظیمی به ترجمه و تفسیر آن پرداختند، این آیات از سورۀ اعراف انتخاب شده و به ایرادات اهل مکه به پیامبر (ص) و پاسخ آن حضرت به آنان می پردازد.  

 

منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/10/24

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1391/03/09

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1391/03/09

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1391/03/04

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1391/03/04

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1391/03/04

<< یادداشتهای جدید تر    1       2       3       4       5       ...       7    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد